Missie
‘Connecting business throughout the water world’.

Visie
De H2O Business Club gelooft dat door het bundelen van kwaliteiten en expertise van de watersport, het topsportklimaat in Den Haag wordt gestimuleerd en verbeterd. Dit doet de H2O Business Club door het verbinden van sportorganisaties en het bedrijfsleven met ondersteuning van overheids- en onderwijsinstellingen in de regio Den Haag.

Wij willen het ondernemerschap stimuleren en helpen met het actief leggen van nieuwe contacten. De nieuwe contacten worden niet alleen gelegd door formele borrels, maar ook door sportieve activiteiten en het bezoeken van wedstrijden als VIP. Deze momenten creëren niet alleen nieuwe contacten maar zorgen ook dat deze goed onderhouden kunnen worden.

Doelstelling Stichting
In onderstaande doelstellingen is te zien hoe de H2O Business Club de breedtesport wil stimuleren en de topsport wil ondersteunen. De stichting heeft als doel om topsport op een directe of indirecte manier te ondersteunen. Deze ondersteuning wordt als volgt uitgevoerd:

- Het creëren van een netwerk platform van de watersport
- Het bieden van een platform om sponsoren te benaderen
- Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende watersporten
- Delen van kennis en faciliteiten
- De brug slaan tussen breedte- en topsport
- Het financieel ondersteunen van topsport